Formát částky: Tisíce | Jednotky Tisíce | Jednotky

Přehled hospodaření

částky v tis. Kč

Příjmy dle tříd

Výdaje dle skupin

Meziroční srovnání